ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ویکی نیکی

شرح

http://wikiniki.ir

info@wikiniki.ir

   ایران
   تهران
   تهران

راهنمای هوشمند نیکوکاری

ویکی نیکی اولین سامانه در زمینه اقدامات بشردوستانه است که تصمیم به کمک به تمامی افراد فعال در این حوزه دارد.
به نیکوکاران با ارائه اطلاعات از موسسات و فعالیت هایشان و همچنین ارائه اطلاعات آماری کمک در تصمیم گیری صحیح می گیرد.
به موسسات خیریه با ارائه زیرساخت های لازم فناوری و همچنین اطلاعات آماری دقیق سعی در بهبود عملکردشان می کند
به بنگاه های اقتصادی کمک می کند تا مسولیت اجتماعی خود را در جای مناسب و تاثیرگذارتری هزینه کنند

فایل
فایل
انصراف
همکاران