ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

طراحی موبایل کاتالوگ و CRM با قابلیتهای ویژه

شرح
   ایران
   خراسان رضوی
   طرقبه و شاندیز

کاهش هزینه های ارتباط با مشتری و کاتالوگ

این محصول تولیدشده و قابلیتهای فراوانی دارامی باشدو نیاز به سرمایه گذارجهت انجام بازاریابی دارد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران