ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

توسعه نظارت تصویری در بستر شبکه وایرلس میکرو

شرح
   ایران
   خراسان رضوی
   تربت حیدریه

اشاعه فرهنگ هوشمند سازی

در این ایده بنا بر آن است تا با بکارگیری نیرو های متخصص بومی اقدام به ایجاد زیرساخت گسترده شبکه بین مراکز تجاری و صنعتی و ... نماییم

فایل
فایل
انصراف
همکاران