fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایران برنج

شرح

http://iranberenj.com

info@iranberenj.com

   ایران
   مازندران
   فریدونکنار

عرضه مستقیم برنج ایرانی

ایران برنج با هدف حذف واسطه ها و عرضه مستقیم برنج ایرانی به کاربران ایجاد شده است. در سال های اخیر، عدم وجود یک سیستم مدرن در عرضه برنج، موجب ضعف های زیادی در کیفیت برنج ارائه شده به مشتاقان برنج ایرانی شده است. ایران برنج با هدف ارتقا کیفیت برنج و فروش برنج یکدست و خالص به افراد، بنیان گذاری شده است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران