ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

یاساتل

شرح

http://voipmonitor.ir

yesco@gmx.com

   ایران
   تهران
   تهران

طراحی نرم افزار تخصصی در حوزه مخابرات

سه نرم افزار تخصصی در حوزه مخابرات و تلفن مد نظرم هست که نمونه داخلی ندارند و نمونه های خارجی هم برای ایرانی ها محدودیت هایی دارند. مشتریان این نرم افزار ها شرکت های بزرگ FCP ، ارگان ها ، شرکت ها و کسب و های خرد و همچنین مردم عادی هستند.

فایل
فایل
انصراف
همکاران