ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ResuLine | رزولاین

شرح

nima.aghvami@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

پروفایلی هوشمند شامل CV تحصیلی و تبدیلات اسمارت به همراه هوش مصنوعی به رزومه های کاری

فایل
فایل
انصراف
همکاران