ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

بریم خرید

شرح

http://arakbuy.com

vic.iran@gmail.com

   ایران
   مرکزی
   اراک

راهنمایی مردم هنگامی که دنبال یک کالا و خدمات در شهر است.

اپلیکیشن بریم خرید و سایت اراک بای arakbuy.com اطلاعات کالا و خدمات فروشگاه ها و مراکز خدماتی در شهر اراک را به ریز جمع آوری و دسته بندی می کند. این اپلیکیشن از یک طرف فروشگاه ها را به کاربران معرفی کی کند و از طرف دیگر به کاربر کمک می کند هنگامی که نیاز به کالا و خدمات نیاز دارد، بدون اینکه نیاز به جستجو واقعی در شهر داشته باشد و یا از دیگران بپرسد، از طریق این اپ و یا سایت آن اطلاعات مورد نظر خود را بیابد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران