ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

پدیده پارسیان

شرح

http://www.pp-ec.ir

info@pp-ec.ir

   ایران
   تهران
   تهران

زندگی هوشمند، شهر هوشمند، شهروند هوشمند

ارایه خدمات پرداخت الکترونیک با استفاده از ابزار های هوشمند ارایه خدمات در حوزه شهری و عمومی با استفاده از ابزار های هوشمند ایجاد شبکه های اجتماعی جدید و خلاقانه جهت تسهیل و تقویت قدرت انتخاب مردم در امور مالی و تجاری با استفاده از ابزار های هوشمند

فایل
فایل
انصراف
همکاران