ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تک آوید

شرح

http://takavid.ir

faridvakili@gmail.com

   ایران
   یزد
   یزد

هوش مصنوعی

فایل
فایل
انصراف
همکاران