fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

نگاشت افزار ژوبین

شرح

http://Joobeen.ir

info@joobeen.com

   ایران
   تهران
   تهران

دستیابی به دانش تجاری سازی محصولات با پارامتر رقابت پذیری

شرکت نگاشت افزار ژوبین با برخورداری از امکانات مناسب و نیروی انسانی جوان و خلاق در پی انطباق تجربیات بدست آمده از فعالیت های پیمانکاری با نیاز بازار و تولید محصولاتی رقابتی در حوزه ICT می باشد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران