ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

راه اندازی نیروگاه

شرح

omidyazdi100@yahoo.com

   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

تولید برق

با سرمایه گذاری حدودا 600 میلیون در امد ماهانه 30 حدودا میلیون بطور سه سال دریافت نمایید

فایل
فایل
انصراف
همکاران