ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

اپلیکیشن و وبسایت پولیش

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

برآورد خسارت اتومبیل دراثر تصادفات و حوادث و پیداکردن ارزان ترین صافکار

این ایده دارای بیزینس پلن میباشد و از لحاظ اجرایی قابلیت آن مودد بررسی قرار گرفته است و به بخش های گوناگون آن اهمییت داده شذڊڋڌڍڎڐه

فایل
فایل
انصراف
همکاران