fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سبزفود

شرح

https://www.sabzfood.com

info@sabzfood.com

   ایران
   تهران
   تهران

توصیه و تدارک خوراک سالم

ماموریت ما در سبزفود تلاش برای رویارویی با بحران جهانی غذا و تغذیه‌ی نامناسب است. ما از یک سو با ترویج راهکارهایی برای کشاورزی محلی و از سوی دیگر با ارائه‌ی توصیه‌هایی هوشمندانه و شخصی‌سازی‌شده افراد را در تغذیه‌ی سالم و متناسب با نیازهای‌شان یاری می‌دهیم.

فایل
فایل
انصراف
همکاران