ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

نوپایاب

شرح

http://nopayab.com/

info@nopayab.com

   ایران
   تهران
   تهران

موتور جستجوگر هوشمند استارتاپها و متخصصان ایرانی

نوپایاب، موتور جستجوگر هوشمند و اکوسیستم آنلاین استارتاپها و متخصصین کارآفرینی و تسهیلگر ارتباط بین کلیه بازیگران اصلی است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران