ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

استورم

شرح

http://www.storm-online.ir

info@storm-online.ir

   ایران
   تهران
   تهران

اولین نرم افزار حسابداری آنلاین با امکان ارائه ی APIهای قدرتمند

استورم اولین نرم افزار حسابداری آنلاین با مجموعه ای از APIهای قدرتمند است که به کسب و کارها امکان می دهد بخش حسابداری برنامه خود را بسرعت راه انداری کنند بخش عمده ای از کارها بصورت اتوماتیک انجام شود. و به کسب و کارها امکان بررسی عمکلرد فروش در لحظه خود را می دهد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران