fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

الف آزما

شرح

https://ictgostar.ir/

ictgostar@yahoo.com

   ایران
   تهران
   تهران

ایجاد راهکارهای دانش بنیان هم راستا با طرح تحول نظلام سلامت بهیود و تسریع عملکرد آزمایشگاهها و سایر مراکز درمانی و پزشکان و افزایش رضایتمندی مراجعین

شركت آی سی تی گستر مجهز به يك تيم نرم افزاري و کسب تجربه و تحلیل رویدادها و نیازهای روز در زمینه های مختلف پزشکی با تمرکز بر روی آزمایشگاهها مي باشد كه توانایي انجام پروژه در هر زمينه ICT وعملكرد بر اساس استانداردهاي بين المللي بر روي پروژ ها را، فراهم مي آورد.
بر اساس نیازهای مشتری و طرح تحول نظام سلامت برای اولین بار توانستیم پلتفرم اتوماسیون آزمایشگاهها و مراکز درمانی کاملا مستقل از نرم افزارهای پذیرش و جوابدهی را طراحی و توسعه دهیم و با توجه به کسب تجربه اجرایی موفق پلتفرم در 200 مرکز فعال درمانی در حال ایجاد ایده های نوین در زمینه آزمایشگاهی و پزشکی هستیم .

فایل
فایل
انصراف
همکاران