ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

راهکار کوتاه

شرح

http://www.rahkarekootah.ir

rahkarekootah@gmail.com

   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

آموزش مجازی در زمینه کسب و کار و کارآفرینی

راهکار کوتاه ارائه دهنده آموزش های مجازی ، کلیپ های آموزشی در حوزه
کسب و کار ,کارآفرینی و تحول فردی

فایل
فایل
انصراف
همکاران