ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ارائه نسخه بیمار توسط پزشک برای داروخانه ها

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

تسهیل در تهیه هر چه سریعتر دارو و کاهش خطا در نسخه خوانی

در این سیستم پزشک نسخه بیمار را بصورت آنلاین ثبت می کند و همزمان داروخانه ها می توانند اطلاعات مربوط به نسخه بیمار را مشاهده و در صورت مراجعه بیمار، داروهای وی را آماده و تحویل نمایند.

فایل
فایل
انصراف
همکاران