ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مشاور همراه

شرح

http://www.moshaverhamrah.ir

contact@moshaverhamrah.ir

   ایران
   تهران
   تهران

توسعه کارافرینی و اشتغال دورکاری در راستای ایجاد درآمد برای فراهم کنندگان محتوای آموزشی و مشاوره حقیقی و حقوقی در کشور

استارآپ سامانه مشاوره همراه، یک پلتفرم فراهم کننده خدمات شبکه اجتماعی با بهره گیری از ارتباطات یکپارچه و مرکز تماس در جهت توسعه کارافرینی و اشتغال دورکاری در راستای ایجاد درآمد برای فراهم کنندگان محتوای آموزشی و مشاوره حقیقی و حقوقی در کشور ، با علامت تجاری مشاور همراه تاسیس و آغاز به فعالیت گردیده است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران