ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شبکه بازاریابی گردشگری سلامت

شرح
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

اتصال سرويس دهندگان به بازار جهاني گردشگري سلامت و تثبيت جايگاه ايران به عنوان يك مقصد گردشگري سلامت در منطقه و همچنين استفاده از بازار و پتانسيل خارج كشور در حوزه درمان براي مردم ايران (بازاريابي inbound و outbound)

فایل
فایل
انصراف
همکاران