ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

قاصدک

شرح

alirezaarbabi.68@gmail.com

   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد

کارآفرینی در بستر موبایل

قاصدک یک سرویس آنلاین تحویل کالا و ارائه خدمت خرید میباشد. که در استارتاپ ویکند شهر ایمن شهر هوشمند مشهد نیز برگزیده شده است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران