ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

بگو

شرح
   ایران
   خراسان جنوبی
   بیرجند

شبکه اجتماعی مبتنی بر صدا (ویس)

هممون فکر می‌کنیم که شبکه‌های اجتماعی به انتها رسیدن، ولی شخصا در حسرت یک شبکه اجتماعی مبتنی بر صدا هستم. به نظرم حداقل برای شروع باید فقط امکان گذاشتن ویس (زمان محدود) باشه توش. بعد به مرور صدای ضبطی و اتچ فایل.
شنیدن صدای آدمهای متفاوت هیجان‌انگیزه.

فایل
فایل
انصراف
همکاران