fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

کلینیک مجازی پزشکی ورزشی

شرح

http://www.sportsmedgroup.ir

irsportsmedgroup@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

ارتقاء سلامت عمومی جامعه و عملکرد ورزشکاران

ارائه دهنده خدمات درمانی و آموزشی در حوزه پزشکی ورزشی با دو رویکرد:
• ارتقاء سلامت عمومی جامعه
• ارتقاء سطح کیفی درمان و مشاوره‌های پزشکی ورزشی به جهت ارتقاء عملکرد ورزشی ورزشکاران

فایل
فایل
انصراف
همکاران