ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

مهمان من باش!

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

حذف حداکثری واسط برای نیل به آرمان رسیدن خدمت به مشتری

یک هویت حقیقی یا حقوقی میخواهد برای یک یا چند نفر، با یا بدون اطلاع ایشان ، آنان را مهمان به دریافت سرویس نماید.
وقتی بخواهید به فقیری بی انکه او شما را بشناسد، وعده ای غذا کمک کنید...با اجرای تای اپل، هر رستورانی در لحظه میتواند این سرویس را بدهد.
وقتی بخواهید یک عده از دوستان را در محلی جمع کنید، مثل سینما، و سپس نیک را برایشان بفرستید. وقتی بخواهید با افراد سازمانی بنی بدهید به نیت تشویق برای خرید از کالا افق کوروش و ...

فایل
فایل
انصراف
همکاران