ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

کودکیار

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

بستر ملی تعاملی امن پرستاران کودک ایرانی

در این فضا،با تعریف ساختار مشخصی از زنجیره تامین، از مربی تا ساختار نظارت و بررسی و تایید صلاحیت مربی گرفته تا نهاد آموزشی آنلاین و مجموعه هایی که می‌توانند این سرویس را ارایه دهند و در نهایت خانواده ها در بالا بردن سطح کیف خانواده ایرانی گامی موثر برداریم.

فایل
فایل
انصراف
همکاران