ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

بیمه عشق

شرح
   ایران
   تهران
   تهران

نیل به آرمان ثباتبرای خانواده ی ایرانی با فرهنگ سازی بیمه ای متفاوت از جنس سرمایه گذاری، عمر و عشق

بیمه عشق ماحصل یک ایده آرمانی است که مدتی روی آن متمرکز اندیشیده ایم و باور دارم اگر میتوان راهکاری برای حول در سبک نگرش و زندگی ایرانیان برای بهبود وضعیت و کیفیت زندگی اشان بتوان یافت، یکی از اولویت ها بالا بردن حاشیه امن مالی برای یکایک اعضابالاخص بانوان گرامی است.
دغدغه اصلی بیمه عشق حساب ویژه برای بانوانی است که عمدتا در فضای زندگی مشترک بدلیل فقدان سازوکار حامی آسیب میبینند.
عملکرد غایی این ایده نیل به اهداف آرمانی لحاظ شده در قانون اساسی کا برای بالا رفتن تامین امنیت روانی و والی بانوان و همچنین ثبات فضای خانواده ایرانی است.#سامجا

فایل
فایل
انصراف
همکاران