ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

پارکو

شرح

baluey.civileng@gmail.com

   ایران
   گلستان
   گرگان

هوشمند سازی مدیریت پارکینگ شهری

استارت اپ شایسته تقدیر بخش حمل و نقل ششمین دوره استارت آپ تریگر دانشگاه صنعتی شریف
اعضای تیم.
مرتضی بالوئی- کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک
هادی آقازاده- کارشناس ارشد صنایع
معین میر عماد- کارشناس ارشد مهندسی عمران
سولماز رحمن محمدپور- کارشناس صنایع

فایل
فایل
انصراف
همکاران