fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

تیک تیم

شرح

http://www.TikTim.com

info@tiktim.com

   ایران
   کردستان
   سقز

مدیریت و برنامه ریزی کارها و رویدادهای روزانه، هفتگی و .. و هدف گذاری

¤ تیک تیم سرویسی برای مدیریت زمان و اجرای درست کار و برنامه های روزانه با استفاده از روشی جدید و کاملا کاربردی است،
● یادداشت سریع
● اولویت بندی
●ثبت جداگانه فعالیت و رویداد
● هدف گذاری و...
از شگفتی های تیک تیم است

فایل
فایل
انصراف
همکاران