ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

خلاصه

شرح

hi@shervinmashayekh.com

   ایران
   تهران
   تهران

ترویج کتاب خوانی و رشد شخصی و كسب و كار

در خلاصه ما کتاب های روز دنيا رو که برای رشد تو و كسب و كار تو خوبه رو خلاصه مى كنيم. همچنين دوزهاى روزانه اى از مطالب جذاب رو باهم بررسى مى كنيم.

فایل
فایل
انصراف
همکاران