ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ایجاد پل ارتباطی میان استارت آپ ها و شرکت ها

شرح

ali_ghorbanian77@yahoo.com

   ایران
   تهران
   تهران

ایجاد پل ارتباطی و سهولت برای همکاری میان استارت آپ ها و شرکت ها

همه میدانیم همکاری و شراکت در کسب و کارهای کوچک (استارت آپ ها) و حتی بزرگ (برندهای مطرح) باعث پیشرفت طرفین خواهد شد .

از شما برای همکاری در این پروژه دعوت می کنیم .
جزئیات و برنامه های این استارت آپ رو ، بعد از یک آشنایی ابتدایی خدمتون عرض می کنیم .

فایل
فایل
انصراف
همکاران