fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

نوتیفانو

شرح

http://notifano.com

hemati.raziyeh@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

تبلیغات بر بستر موبایل

نوتیفانو یک سیستم تبلیغات موبایلی است که با ایجاد ارتباط بین تبلیغ‌دهندگان، و توسعه‌دهندگان برنامه های موبایلی، بستری مناسب را برای تبلیغ‌دهندگان فراهم آورد تا از ظرفیت‌های گسترده تبلیغات موبایلی استفاده کنند و از طرفی توسعه‌دهندگان نیز بتوانند به راحتی با جذب تبلیغات، انتشار آنها ، برای خود درآمد کنند.

فایل
فایل
انصراف
همکاران