ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

حسابداری پارمیس همراه

شرح

http://www.ParmisIT.com

mobileacc@parmisit.com

   ایران
   تهران
   تهران

مدیریت مالی شخصی

مدیریت هزینه ها و درآمدها، مدیریت وام و اقساط، مدیریت چک ها، بودجه بندی، گزارشات، اعضای منزل، تعریف حساب ها در سه سطح، ثبت و مدیریت اطلاعات بانکی، زبان فارسی و انگلیسی

فایل
فایل
انصراف
همکاران