fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

آلما (سوپرمارکت همراه شما)

شرح

http://www.getalma.ir

iraj.safarpour@gmail.com

   ایران
   زنجان
   زنجان

کمک به سوپرمارکت محله برای ارائه خدمات بر روی موبایل

به راحتی هر نیاز سوپری ( شیر٬ماست٬شامپو٬خوراکی و … ) که دارید را در برنامه لیست کرده و ارسال نمایید تا کمتر از نیم ساعت در محل تعیین شده دریافت نمایید
ما لیست خرید شما را دریافت می کنیم و آنها را از بهترین سوپرمارکت های شهر خریداری کرده و در محل تعیین شده به شما تحویل می دهیم

فایل
فایل
انصراف
همکاران