ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

p-gum - پیگام

شرح

http://p-gum.com

ptr.royan@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

بازی و خرید واقعی

اپلیکیشنی که در قبال بازی کردن بهت امتیاز میده و در نهایت بعد از جمع آوری امتیازات و رسوندن امتیاز به حد مشخصی میتونید امتیازتون رو تبدیل به پول واقعی کنید و این پول واقعی رو در فروشگاه های فیزیکی و اینترنتی خرج کنید.

فایل
فایل
انصراف
همکاران