ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

هوداک طب

شرح

http://www.hodak.ir

info@hodak.ir

   ایران
   تهران
   تهران

تولید تجهیزات پزشکی مبتنی بر اینترنت اشیا

طراحی و تولید تجهیزات پزشکی مرتبط با حوزه اینترنت اشیا. فعال در زمینه تولید تجهیزات ضد عفونی بیمارستانی، چشم پزشکی و رادیو لوژی.

فایل
فایل
انصراف
همکاران