ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

دستبند هوشمند سلامت فردی

شرح

http://www.nioexpo.com

pajuhaan@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

هدف ارائه راهکاری جامع به منظور ذخیره سازی و بازخوانی اطلاعات هویتی و سلامت افراد با در نظر گرفتن شرایط امنیتی و حفاظتی می باشد. در این سامانه امکان دسترسی به اطلاعات در شرایط عادی و بحرانی با استفاده از دستگاه های در دسترس (مانند تلفن همراه) بدون نیاز به اینترنت، فراهم آورده شده است. اطلاعات در دستبندها کد گذاری و ذخیره سازی می گردند. منبع انرژی و ارتباط دستبند ها از طریق RF بوده و در نتیجه نیازی به باطری ندارند. در نظر گیری شرایط عملکرد واقعی برای دستبندها، موجب طراحی و تولید دستبندهای ضد آب و ضد ضربه به منظور بهره برداری در شرایط سخت عملیاتی را موجب گردیده است

فایل
فایل
انصراف
همکاران