ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

بررسی روش های یادگیری زبان دوم مبتنی بر مطالعات علوم شناختی و ژن های مرتبط با زبان نظیر FOXP2

شرح

sajad.shiri@live.com

   ایران
   تهران
   تهران

رسیدن به روش بسیار کاربردی و سریع و یا حتی ساخت ایمپلنت های مغزی در درک و یادگیری زبان دوم

فایل
فایل
انصراف
همکاران