ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

الکترون

شرح

arashbanaki@gmail.com

   ایران
   قزوین
   قزوین

ساخت ماژول های هوشمند رباتیک با کاربرد بازی و سرگرمی و آموزش

فایل
فایل
انصراف
همکاران