ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

ویندی

شرح

http://www.vindi.ir

info@vindi.ir

   ایران
   مازندران
   ساری

آموزش با محوریت اشتغالزایی

سامانه آموزش آنلاین ویندی با ارائه آموزش در حوزه‌های گوناگون سعی به ایجاد فضایی مناسب برای تولید نیروی های مختصص جهت اشتغالزایی دارد.

فایل
فایل
انصراف
همکاران