ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

بازار مجازی تهاتر محصولات ساختمانی

شرح

http://www.shahraraz.com

shahraraz@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

اهداف بازار تهاتر تامین مالی پروژه های ساختمانی و رونق کسب و کار در بخش ساختمان به عنوان اهداف اصلی تهاتر عنوان می شود. به عبارتی اهداف اصلی تهاتر در بازار تهاتری به قرار ذیل است : • تامین مالی پروژه • جبران کمبود نقدینگی

تعریف تهاتر
رکود و نیز كمبود پول‌نقد و به عبارتی نقدینگی در بازار معاملات ساختمان، طرفين معامله را به استفاده اجباري از شيوه‌هاي جايگزين مبادله ريالي هدايت كرده و دو شيوه جديد تهاتر و معاوضه را در اين بازار ضروری کرده است.

منافع و مزایای تهاتر
در تهاتر سنتی، به دلیل محدود بودن کالا و خدمات و تطابق زیاد نیازها و تولیدات دو طرف، معاملات کاملا به صورت مستقیم و پایاپای انجام می شد ولی امروزه به علت تنوع و گستردگی نیازها و تولیدات امکان تبادل مستقیم بین دو طرف بسیار کمتر است، لذا نیاز است ساز و کار های مناسب تبیین گردد .
تهاتر کنندگان امکان انجام فعالیت های بهینه اقتصادی را با تسهیل مبادلات ( رفع مشکل کمبود نقدینگی در بازار ) برطرف می سازند .این امر باعث افزایش قدرت خرید و به تبع آن افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش تولید و عرضه محصولات و خدمات و در نهایت رونق کسب و کار و ایجاد ارزش افزوده برای طرفین خواهد شد.
معمولاً دولتها هنگام رکود اقتصادی، برای خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی به تشویق نظام تهاتر می پردازند.
اهم منافع و مزایای تهاتر برای پروژه های ساختمانی به قرار ذیل است :
• صرفه جویی در صرف پول نقد
• افزایش فروش واحد های پروژه


اهم موضوعات قابل بررسی در استارتاپ بازار مجازی تهاتر محصولات ساختمانی
تعریف تهاتر
اهداف تهاتر
انواع تهاتر
روش های تهاتر
بازار تهاتر
منافع و مزایای تهاتر
مشکلات تهاتر
تشخیص نیازمندی های تهاتر
نظام ارزیابی در تهاتر
فرایند اقدام در تهاتر
محدودیت های قانونی تهاتر
مثال تهاتر
مفروضات معامله تهاتری
محاسبات ریالی

فایل
فایل
انصراف
همکاران