ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

شبکه اجتماعی linkedlabs

شرح

http://linkedlabs.net

linkedlabs@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

ایجاد شبکه ارتباطی بین محققان، شرکت ها و آزمایشگاه ها

شرح طرح و نیازسنجی
همانطور که در مقدمه نیز ذکر شد انجام یک پروژه و رساندن آن به هدف نیازمند چندین فاکتور می باشد که خیلی از آنها از طریق ارتباط با مرکز مختلف هموار می شود.
یکی از دغدغه هایی که در حال حاضر محققان با آن روبرو می باشند نبود مرجعی مناسب برای پیدا کردن مرکز مورد نظر می باشد. در این میان خیلی از محققان تنهای به یک جستجوی ساده اینترنتی از طریق موتورهای جستجو مانند گوگل اکتفا کرده و مرکز مورد نظر را پیدا می کنند و این در حالی می باشد که خیلی مراکز معتبر دیگری نیز وجود دارد که از آنها بی خبر بوده و از طریق این روش به آنها نمی تواند دسترسی داشته باشد.
یکی از روش های دیگر جهت دستیابی به این مراکز استفاده از ارتباطات شخصی می باشد و باز صرفا به چند گزینه نزدیک اکتفا می کند.
خیلی از محققان هم وجود دارند که نمی توانند به مرکز مورد نظر دسترسی داشته باشند و با یک نتیجه ساده پروژه خود را نیمه تمام می گذارند.
نکته!!!!!!
لازم به ذکر می باشد که صرف همه کسانی که به مرکز خاصی دسترسی پیدا می کنند صرفا در پروژه خود موفق نمی شوند و این باز به خاطر عدم دسترسی به مراکز معتبرتر می باشد.
>>>>> دغدغه های ذکر شده در بالا تنها قسمتی از مشکلات مربوط به محققان می باشد.
از طرف دیگر خود مراکز و آزمایشگاه ها نیز نیازمند ارتباط با هم می باشند تا بتوانند داشته های خود را با آزمایشگاهی دیگر به اشتراک بگذارند تا بتوانند سرعت رشد خود و پیشبرد پروژه تحقیقاتی را افزایش دهند
با توجه به اینکه هیچگونه مرجعی وجود ندارد که این مراکز را به هم معرفی کند این امر باعث می شود که خیلی از مراکز ازین ارتباط محروم باشند
خرید تجهیزات آزمایشگاهی نیز یکی از دغدغه های اصلی آزمایشگاه است که نمی توانند شرکت مناسبی را جهت خرید تجهیزات مورد نظر انتخاب کرده و صرفا بعد از چندین بار امتحان کردن شرکت مناسب انتخاب می شود ( اگر واقعا شرکت مورد نظر مناسب باشد)
همانطور که در توضیحات بالا مشاهده شد هر گروهی نیازهای خاص خود را دارا می باشد و مهمترین نیاز آنها ارتباط هست که در صورتی که این نیاز رفع شود کلی از مشکلات رفع خواهد شد.
گروهایی که در بالا اشاره شد عبارت بودند از :
1- محققان
2- آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
3- شرکت های فروشنده تجهیزات و ارائه دهنده خدمات
نرم افزار طراحی شده دارای قابلیت های می باشد که توانسته است نیاز مربوط به این گروه ها را با بهترین رویکرد و عملکرد رفع کند.

فایل
فایل
انصراف
همکاران