ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

دوتست

شرح

http://www.dotest.ir

mohammad@dotest.ir

   ایران
   تهران
   شمیرانات

سامانه برگزاری آزمون آنلاین ( تستی و تشریحی)

دوتست بستر برگزاری آزمون آن لاین می باشد. امکان برگزاری آزمون ها 4 گزینه ای و چند گزینه ای، جای خالی، پاسخ گویی به سوالاتی که در قالب فیلم، صدا و تصویر مطرح شود و به طور کلی هر آزمونی که دارای پاسخ های مشخص و انتخابی باشد. همچنین امکان برگزاری آزمون های تشریحی در اپلیکیشن یا وب سایت دوتست نیز وجود دارد با این تفوات که برای تصحیح آنها نیاز به مصحح بوده و می بایست توسط یک کاربر پاسخ ها خوانده و نمره داده شود. امکان گرفتن اسکن یا عکس از سوالات و بارگزاری در وب سایت نیز وجود دارد به نحوی که آزمون دهنده پس از نوشتن پاسخ بر روی کاغذ از آن اسکن یا تصویر تهیه نموده و در سایت بارگزاری می نماید.

فایل
فایل
انصراف
همکاران