ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

فیبز

شرح

http://pheebs.ir

info@pheebs.ir

   ایران
   تهران
   تهران

طراحی شبکه اجتماعی هوشمند محتوا محور

برنامه نویس و مدیر فنی شرکت ایده پرور هوشمند(فیبز) - دانشجوی نرم‌افزار دانشگاه صنعتی شریف

فایل
فایل
انصراف
همکاران