ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

آرونت

شرح

http://aronpars.com

info@aronet.ir

   ایران
   تهران
   تهران

طراحی نرم افزار های هوشمند

شرکت آرون متشکل از جوانان متخصص و برنامه نویس می باشد که تا مروز نرم افزار های بسیار زیادی را به صورت پیمانکاری تحویل کار فرما داده است و در کنار این فعالیت ها با هدف توسعه نرم افزار ها به طراحی و پیاده سازی ایده های هستند که برای اولین بار در کشور عملیاتی می شوداز جمله این ایده ها می توان به سامانه 21 (سامانه هوشمند سازی مدارس) و سامانه سما(سامانه اطلاع رسانی پایش اتاق سرور )نمود.

فایل
فایل
انصراف
همکاران