ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

سیستم کنترل پذیرش مسافر

شرح

http://www.faranegar.com

info@faranegar.com

   ایران
   تهران
   شمیرانات

طراحی سیستمی برای پذیرش ساده و سریع مسافران در فرودگاه و افزایش امنیت پرواز و کاهش تاخیر پروازها

سيستم کنترل پذيرش مسافر
• مراحل عبور مسافران از ترمينال فرودگاه تا نشستن بر روي صندلي هواپيما بايد به گونه اي باشد که زمان تلف شده حداقل و کارايي حداکثر باشد. براي دستيابي به اين هدف، در فرودگاه ها از سيستم‌ها و نرم افزارهاي كامپيوتري استفاده مي شود.
• سيستم DCS "کنترل پذيرش مسافر " مجموعه فعاليت‌هاي كنترل بار و مسافر شامل چک مسافر و بار، شمارش مسافران و جزييات مربوط به آنها، رديابي و مسيريابي مسافر و بار مربوط به او، اطلاعات مربوط به سفر مسافر (زمان حركت، گيت پروازي خروجي مورد استفاده و ...) را انجام مي دهد.
پذیرش مسافر در سیستم کنترل پذیرش مسافر فرانگر به گونه های مختلفی می تواند انجام شود:
1- با استفاده از سیستم کنترل پذیرش مسافر و توسط کانتر چک این و دریافت کارت پرواز
2- با استفاده از کیوسک سلف چک این، توسط خود مسافر در فرودگاه و دریافت کارت پرواز
3- با استفاده از سایت توسط خود مسافر تا سه ساعت قبل از پرواز

فایل
فایل
انصراف
همکاران