ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

خبر پلاس

شرح

hrshs91@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

ایجاد یک سیستم جامع اطلاع رسانی اخبار و ارتباط افراد در یک حوزه کاری

به وجود آوردن کانال هایی برای جایگزینی کانال های تلگرام در یک حوزه کاری یا یک سازمان برای انتشار اخبار به منظور اینکه افرادی که در این حوزه کاری درگیر هستند به سرعت از اخبار مطلع شوند و اضافه کردن امکاناتی فراتر از تلگرام همچون پرینت مستقیم از روی گوشی همراه انتخاب اخبار برگزیده و دسته بندی اخبار. همچنین با وجود آوردن یک شبکه اجتماعی می توان افراد درگیر آن حوزه کاری یا سازمان را با هم مرتبط ساخت.

فایل
فایل
انصراف
همکاران