ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

پذیرا

شرح

http://www.pazira.net

alisajadi782000@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

سهولت بخشیدن به برگزاری رویداد ها (قرار ها، مهمانی ها، عروسی ها، همایش ها و ...)

هنگامی که بخواهید با 5 نفر قراری تنظیم کنید چکار می کنید؟
با هر نفر تماس میگیرید و برنامه از پیش تنظیم شده را به آن ها اطلاع می دهید؟ اگر زمان آزاد و هماهنگی بین آن ها پیدا نشد چه؟
پذیرا به کمک شما می آید.

فایل
فایل
انصراف
همکاران