ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

کُمُدا

شرح

http://www.komodaa.com

sana@komodaa.com

   ایران
   فارس
   شیراز

بازگرداندن پوشاک مازاد و دورافتاده (اما در حد نو) به چرخه ی مصرف، کاهش مصرف گرایی (خرید با صرفه 50-70% تخفیف)، محافظت از محیط زیست (جلوگیری از اسراف منابعی که در تهیه پوشاک به کار رفته اند: از آب مصرفی در کشتِ پنبه، نیروی انسانی در تولید، طراحی، حمل و نقل تا ...)، کاهش سفرهای درون شهری در خرید و کنترل آلودگی شهری، کمک به افراد نیازمند به طور هوشمندانه (و نه بخشیدن کالاهای دستِ چندم و بی استفاده)، تشکیل جامعه ی فعالی از بانوان و اشتغال زایی

کُمُدا: اشتراک گذاری آیتم های دور افتاده از چرخه و داستان هاشون! با دید کاهش مصرف گرایی، جلوگیری از اسراف و برای این که هوای هم و کره ی خاکی مون رو داشته باشیم.

فایل
فایل
انصراف
همکاران