fa-IR
ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

کاتب

شرح

http://ratarayan.com

r.seyghaly@gmail.com

   ایران
   تهران
   تهران

همیار دانش آموزان و دانش جویان

کاتب یک نرم افزار کمک آموزشی است که با استفاده از امکانات تلفن همراه دانشجو می تواند خدمات متعددی را جهت تسهیل نحوه یادگیری ارائه دهد. یکی از خدمات کاتب : دانشجویان با استفاده از کاتب می توانند صدای اساتید خود را ضبط نموده و در پایان جدا از دریافت فایل صوتی فایل تکست آن را در نرم افزار موبایل خود دریافت نمایند. از دیگر مزایای کاتب انتخاب سیستم آموزشی تحت وب(lms) مانند مادول و دریافت اطلاعات آموزشی آن مانند ویدئو، امتحان، صدا و ... بر روی نرم افزار با امکان طبقه بندی آن است.

فایل
فایل
انصراف
همکاران