ثبت‌نام کرده‌اید؟
ورود
ثبت‌نام نکرده‌اید؟
ثبت نام

نماگشت

شرح

http://www.namagasht.com

info@namagasht.com

   ایران
   تهران
   تهران

ارائه راهکارهای هوشمند برای صنایع گردشگری

تمامی سیستم های عملیاتی نسل قدیمی که برای بخش‌های مختلف یک آژانس گردشگری طراحی شده‌اند، به مرور زمان به علت عملکرد جزیره‌ای، آسیب‌ها و هزینه‌های بسیاری به ساختار سازمان وارد می‌کنند؛ در حالی که با استفاده از نرم‌افزار یکپارچه مدیریت آژانس های گردشگری و مسافرتی نماگشت، شکاف میان فرآیند های مختلف پُر‌شده و یکپارچگی اطلاعاتی و فرآیندی آژانس شما ارتقاء می‌یابد. از طرفی امکان ارائه خدمات الکترونیک به شکل چشم گیری آسان شده و باعث افزایش کارایی و سود دهی آژانس شما می‌شود.

فایل
فایل
انصراف
همکاران